Στο παρακάτω Infographic αποτυπώνονται αναλυτικά τα 26 στοιχεία που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο και λειτουργικό website.