Όταν μιλάμε για κίνηση στο web, συνήθως αναφερόμαστε στο browsing εκ μέρους των ίδιων των χρηστών. Όμως μία έρευνα της Imperva έδειξε ότι πάνω από το 50% της κίνησης που σημειώνεται στο Internet, πραγματοποιείται από bots, δηλαδή από αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Αυτές συνήθως αναλαμβάνουν απλές, επαναλαμβανόμενες ενέργειες, όπως η αναζήτηση συγκεκριμένων λέξεων, η δημοσίευση φωτογραφιών, η αποστολή newsletters, κτλ. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι αυξήθηκε η κίνηση bots για νόμιμη χρήση, ενώ τα bots για παράνομηχρήση (π.χ. spamming, hacking, κτλ.) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με ένα χρόνο πριν. Το συνολικό κόστος αντιμετώπισης των τελευταίων, εκτιμάται στα 7 δισ. δολάρια ετησίως!

ΠΗΓΗ: www.socialmedialife.gr