Ένα από τα πράγματα που η Microsoft κάνει αυτή τη στιγμή στις Insider Preview builds των Windows είναι “πειράματα”. Ορισμένα από αυτά τα πειράματα που διεξάγονταν πριν τη διάθεση του Creators Update επιστρέφουν για μια ακόμη φορά και αφορούν τη διαχείριση ενέργειας εκ μέρους των Windows. Το νέο χαρακτηριστικό που επεξεργάζεται η Microsoft φέρει το χαρακτηριστικό τίτλο Power Throttling, αν και αυτό είναι προσωρινό. Συγκεκριμένα, το Power Throttling δοκιμάστηκε αρχικά στο Creators Update preview build 15002.

Όταν αυτή η έκδοση χρησιμοποιείται με έναν Skylake ή Kaby Lake επεξεργαστή, το σύστημα θα καταστήσει συγκεκριμένες εφαρμογές σαν background work. Αν ένα background task (διεργασία παρασκηνίου) απαιτήσει πόρους, τα Windows θα αποφύγουν να θέσουν τον επεξεργαστή σε κατάσταση υψηλών επιδόσεων, αντίθετα θα τον διατηρήσουν στη τρέχουσα κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αν όμως μια σημαντική εφαρμογή παρασκηνίου ή μια κανονική διεργασία απαιτήσει πόρους, όπως για παράδειγμα κάποιο music app, τότε ο η ταχύτητα του επεξεργαστή θα αυξηθεί.

To Power Throttling ελέγχεται μέσω νέων ρυθμίσεων στο Settings app των Windows και αν θέλετε μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη δυνατότητα να αναγνωρίσει το σύστημα ορισμένα apps σαν background apps. Η Build 15014 περιελάμβανε ένα slider διαχείρισης ενέργειας, που εμφανιζόταν όταν πατούσατε το εικονίδιο της μπαταρίας. Ο αρχικός slider δε συνδεόταν με κάτι, απλά με την ύπαρξή του εκεί, η Microsoft πειραματιζόταν με ορισμένα στοιχεία του UI. Τώρα έχει επιστρέψει και για μέγιστες επιδόσεις πρέπει να τον πάτε προς τη δεξιά κατεύθυνση, με αποτέλεσμα το Power Throttling να απενεργοποιείται τελείως. Να σημειωθεί ότι αυτού του είδους το throttling απενεργοποιείται τελείως όταν τα συστήματα έχουν συνδεθεί στην πρίζα.