Αν για κάποιον λόγο έχετε λάβει στο email σας μια πρόσκληση για να ανοίξετε ένα αρχείο της υπηρεσίας Google Docs, προσέξτε να μην πατήσετε στο link, καθώς πρόκειται για απόπειρα phishing. Η πρόσκληση μπορεί να προέρχεται από κάποια πραγματική επαφή σας, αλλά αν παρατηρήσετε τη διεύθυνση email του αποστολέα τότε θα καταλάβετε ότι πρόκειται για απάτη.

Η Google έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχει ήδη πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για να απενεργοποιήσει τους επικίνδυνους λογαριασμούς, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την εφαρμογή Gmail για συσκευές Android προσθέτωντας λειτουργία προειδοποίησης σε περίπτωση που κάποιο link είναι ύποπτο.

Στην περίπτωση, πάντως, που πατήσατε το συγκεκριμένο ψεύτικο Google Docs μπορείτε να σώσετε την κατάσταση μεταβαίνοντας σε αυτήν την υποσελίδα https://myaccount.google.com/permissions για να αφαιρέσετε την πρόσβαση στο λογαριασμό σας από τη συγκεκριμένη επικίνδυνη εφαρμογή.