Η κάρτα Secure Digital, γνωστή και ως κάρτα SD (ή SDSC, SDHC, SDIO, microSD, κ.λπ.), είναι το πιο κατάλληλο μέσο για την αποθήκευση δεδομένων σε πολλά ηλεκτρονικά gadgets. Ωστόσο, όπως όλες οι κάρτες μνήμης, είναι επιρρεπείς σε φθορές ή ζημιές που μπορεί να τις καταστήσουν μη λειτουργικές.

Πώς θα καταλάβετε αν η κάρτα SD σας είναι κατεστραμμένη

Μια κατεστραμμένη ή αλλοιωμένη κάρτα μνήμης δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία των δεδομένων της. Εάν μια κάρτα έχει καταστραφεί, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε δεδομένα και αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή.

Πώς μπορούμε όμως να μάθουμε αν η κάρτα SD έχει πρόβλημα;

Αρχικά πρέπει να ελέγξουμε αν η συσκευή λειτουργεί καλά. Εάν η συσκευή δεν παρουσιάζει βλάβη, τότε πρέπει να ελέγξουμε αν η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί σωστά. Υπάρχουν συνήθως τρεις τρόποι να τοποθετήσετε την κάρτα SD σε μια συσκευή:

Μέθοδος 1: Η κάρτα ολισθαίνει στην υποδοχή της χωρίς κανένα εργαλείο ελατηρίου να την κρατήσει μέσα.

Μέθοδος 2: Η κάρτα ολισθαίνει με τη βοήθεια ενός εργαλείου ελατηρίου για να την κρατήσει στη θέση της.

Μέθοδος 3: Χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε smartphones. Η κάρτα τοποθετείται προς τα κάτω και έπειτα “σφραγίζεται” στη θέση της με μεταλλικό πτερύγιο, μετακινώντας το στη θέση του με το χέρι.

Στη μέθοδο 1, δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται σχεδόν καθόλου πίεση κατά την τοποθέτηση μιας κάρτας SD σε μια συσκευή, αποκλείει τη δυνατότητα σφάλματος της συσκευής, καθώς απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί η κάρτα SD.

Στη μέθοδο 2, υπάρχουν πιθανότητες η συσκευή να έχει σφάλμα, δεδομένου ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί με αρκετή πίεσης εξαιτίας των μεθόδων σύνδεσής της.

Τέλος, στη μέθοδο 3, είναι πολύ αμφίβολο ότι η συσκευή έχει σφάλμα επειδή σε καμία περίπτωση δεν ασκείται σημαντική πίεση στην κάρτα, εκτός από το πτερύγιο όπου έχει τοποθετηθεί η κάρτα.

Άλλα σημάδια που δείχνουν ότι η κάρτα έχει πρόβλημα

  • Προβλήματα Εναρμόνισης Συστήματος

Κατά την ενεργοποίηση μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για παράδειγμα, η οθόνη δείχνει ότι δεν υπάρχει κάρτα μέσα σε αυτήν. Εντούτοις, η κάρτα αναγνωρίζεται μετά την απενεργοποίηση της κάμερας και την εκ νέου εκκίνηση. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει πιθανόν να αντικαταστήσετε την κάρτα.

  • Προβλήματα στις καταχωρήσεις

Ένα άλλο σημάδι ότι η κάρτα SD πλησιάζει στο τέλος της και πρέπει να αντικατασταθεί είναι όταν παρατηρείτε ότι τα δεδομένα που είναι γραμμένα σε αυτήν είναι κατεστραμμένα ή δεν μπορείτε να τα εντοπίσετε.

  • Κατάλληλη επαφή

Η μέθοδος εισαγωγής / εξαγωγής της κάρτας SD είναι ο πιθανός λόγος για κακές επαφές λόγω της συχνής εισαγωγής και αφαίρεσης της κάρτας. Ως αποτέλεσμα, τα σημεία επαφής μπορεί να αλλοιωθούν τόσο στην κάρτα όσο και στη συσκευή.

Προφυλάξεις που μπορείτε να πάρετε

Η απλή λύση για την αποφυγή αλλοίωσης της κάρτας SD είναι απλά να μην την μετακινείτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB για να πάρετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB για να αποσπάσετε δεδομένα και φωτογραφίες από την κάρτα SD χωρίς ποτέ να την αφαιρέσετε φυσικά από τη συσκευή.

ΠΗΓΗ: SECNEWS.GR